DỊCH VỤ CUNG CẤP

Thiết bị nhà thông minh

Cung cấp các giải pháp và thiết bị nhà thông minh

Máy tính bộ

Cung cấp giải pháp và lắp ráp hoàn chỉnh máy tính bộ theo yêu cầu.

Laptop

Cung cấp các dòng laptop phục vụ văn phòng, học tập, giải trí,…

Linh kiện máy tính

Cung cấp các linh kiện và phụ kiện máy tính

Thiết bị mạng

Cung cấp các giải pháp và thiết bị mạng, an ninh mạng